Twój koszyk jest pusty!
Szanowny gościu możesz zalogować się lub założyć konto.

Informacje o dostawie

1) Towar, który nie jest odbierany przez Klienta własnym staraniem, jest przekazywany podmiotowi realizującemu dostawę w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

2) Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

3) Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

4) W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

5) Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

6) Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem na liście przewozowym. Z chwilą pokwitowania pracownikowi firmy kurierskiej odbioru towaru, na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

7) Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy nie posiada ona uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej "Protokołu Reklamacji”

8) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

Back to Top
Loading...
Loading...